Średniowieczne grodzisko

W archeologii grodzisko jest to pozostałość po grodzie lub osadzie. W Sopocie wczesnośredniowieczne grodzisko znajduje się 400 m od brzegu morskiego, przy ulicy Haffnera.

Na terenie znajdującego się tam skansenu organizowane są festyny i spotkania edukacyjne. Ich celem jest promowanie historii i zabytków kultury Pomorza. Od 2011 roku u podnóża grodu funkcjonuje również pawilon edukacyjny, w którym urządzane są lekcje, warsztaty, odczyty i spotkania z naukowcami.